#
– Utøverne gleder seg over å bli sett og prioritert, forteller sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund. Jeanette Hegg Duestad er én av flere skyttere som er med i Summit 2024-satsningen.

Se hva Summit 2024 betyr for særforbundene

Skrevet av Andrine Davidsen 19. oktober 2023

De ti særforbundene som er sammen om satsningen mot olympiske og paralympiske leker i Paris 2024 har fått betydelig økonomisk støtte siden prosjektet ble etablert. Her forteller de hva det har betydd for dem.

Da Summit 2024 så dagens lys i slutten av september 2022 startet man med blanke ark. Ti idretter sto sammen som ett lag.

– Tanken med å samle 10 særforbund, som alle er idretter med høy prestasjonskultur og store toppidrettsambisjoner, men som likevel sliter med økonomien var å se på mulighetene til å få til noe sammen. Og det har vi til de grader klart, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

En støtte i for tider med dårlig økonomi
Utenlandsreiser og svekket kronekurs har blant annet vært en stor del av det som påvirker kostnadene til særforbundene som satser mot Paris. Svømmeforbundet er ett av de ti forbundene som satser mot Paris 2024, og har fått stor utnyttelse av midlene.

– Pengene fra Summit 2024 har i all hovedsak sørget for at vi har kunnet opprettholde toppidrettssatsingen. Det har vært tøffe tider økonomisk på særfobundslinjen, og disse midlene har sørget for at vi ikke har måttet kutte i budsjettene, forteller generalsekreæter Bjørn Soleng i Norges Svømmeforbund.

– Det har dreid seg om kostnader til gjennomføring av leirer, høydesamlinger og deltakelse på blant annet World Cup gjennom høsten før OL og PL i Paris 2024, legger han til.

Det samme gjelder for flere andre særforbund.Morten Sandnæs, generalsekretær i Norges Bryteforbund forteller at de styrer mot et budsjettert underskudd for 2023. Uten midlene fra Summit 2024 ville bryteforbundet vært nødt til å ta grep om driften av landslagene deres.

Kan opprettholde tilbudet
Kjell Ove Alvestad, generalsekretær i Norges Roforbund, forteller også om vanskelige økonomiske tider for særforbundet. Til tross for dette har roforbundet kvalifisert tre båter til OL og én båt til PL i Paris 2024.

– Midlene har betydd at vi har greid å opprettholde et godt sportslig tilbud. Det er tvilsomt om dette hadde latt seg gjøre uten den økonomiske støtten fra Summit 2024, og den omfattende støtten fra Olympiatoppen, forteller Alvestad.

Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges Seilforbund er enig:

– Den økonomiske hjelpen vi har fått fra Summit2024 er uvurderlig og svært kjærkommen. Uten disse midlene ville vi ikke hatt økonomiske muskler til å kunne nå de målene vi har satt oss. Nå har vi virkelig reelle medaljesjanser i flere klasser i OL om et drøyt år, sier generalsekretæren.

Glad for oppmerksomheten
Flere særforbund trekker også frem hvordan Summit 2024 har betydd mye for samholdet og satsningen utenom reiser og faglig utvikling. Hennig Braaten, landslagssjef i skateboard, forteller at støtte har betydd veldig mye.

– Både anerkjennelsen av å være en prioritert idrett, og at utøverne føler seg sett, har betydd utrolig mye, forteller han.

Også Tor Idar Aune, sportssjef i Norges Skytterforbund, forteller også opp positivt fellesskap som følge av den felles satsningen.

– Vi har opplevd fellesskap og støtte gjennom det siste året som har gitt oss motivasjon og trygghet i vår satsing. Det er først og fremst våre beste utøvere på Skytterlandslaget som forholder seg til Summit 2024. De forstår og setter stor pris på det viktige bidraget dette er til idrettene.

– Utøverne er positive til å bidra, og gleder seg over å bli sett og prioritert, avslutter Aune.