#

Samarbeidspartnere Summit 2024

Vi ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i Summit2024. Gjennom deres støtte, finansiering, tekniske tjenester og produkter bidrar de til organiseringen av Summit2024, og er viktige støttespillere i veien mot olympiske og paralymiske leker i Paris 2024.

Norge